Documenten en folders

 

Actueel
Jeugdbescherming Overijssel draagt cliëntdossiers over aan gemeenten. Jeugdbescherming Overijssel is gestart met de overdracht cliëntdossiers aan gemeenten. Het gaat om dossiers cliënten die zorg ontvingen vanuit het vrijwillig kader.
De gemeenten hebben de gegevens over cliënten nodig om nu en in de toekomst eventuele noodzakelijke jeugdhulp vast te kunnen stellen. Documenten uit dossiers die betrekking hebben op een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering worden niet overgedragen aan gemeenten. Deze archiefstukken blijven in beheer bij Jeugdbescherming Overijssel.
 
 
Reglementen

 

Overige
 
Folders