Hackaton tegen kindermishandeling

Jeugdbescherming Overijssel steunt innovatie bij aanpak kindermishandeling

 

Kindermishandeling is voor tienduizend kinderen in Nederland de dagelijkse realiteit. Samen met andere vormen van huiselijk geweld is kindermishandeling het grootste geweldsprobleem van onze samenleving. In Nederland komt het naar schatting 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld.

 

Nog veel signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemist. Beleid op de aanpak van kindermishandeling heeft pas effect als de doelgroep bereikt wordt. Een aantal organisaties, waaronder JbOV, wil daarom actief zoeken naar antwoorden op de vraag: "Hoe kunnen we acteren tegen kindermishandeling en kindermishandeling meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken van ons allemaal, niet enkel de professional?".

 

In samenwerking met onder andere de UT Twente en Saxion roc van twente is van 1 april tot en met 5 april een hackaton tegen kindermishandeling. Wij denken dat digitalisering een belangrijk middel is om kindermishandeling anders en effectiever te kunnen aanpakken, zonder daarbij de privacy van de betrokkenen of kinderen in gevaar te brengen. Naast sponsoring nemen twee professionals van JbOV deel aan de hackaton.

Lees meer hierover:  https://samentoekomstmaken.nl/hackaton/