Leren bij

Stageplekken bij Jeugdbescherming Overijssel

Jaarlijks bieden wij HBO-studenten de gelegenheid om bij ons stage te lopen. Wij bieden stageplaatsen aan derdejaars HBO-studenten van de studierichting Social Work, profiel Jeugd.

 

Deze studierichting dien je te volgen om voor een stageplek in aanmerking te komen bij de teams jeugdbescherming en jeugdreclassering.
 
Voor meer informatie over de functies binnen de afdelingen jeugdbescherming en jeugdreclassering kun je kijken bij de functiebeschrijvingen.
_________________________________________________________________

Regio Twente:

Voor de stageperiode september 2019 – juni 2020 hebben wij voor de regio Twente geen stageplaatsen meer voor derde jaars HBO-studenten van de hogeschool Saxion (Social Work, profiel Jeugd). De stagiaires moeten stevig in hun schoenen staan.

  

Regio IJsselland:

In de regio IJsselland zijn geen stageplaatsen meer beschikbaar voor de jaarstage van september 2019 tot en met juni 2020. De stageplaatsen zijn voor derde jaarsstudenten, Social Work, profiel Jeugd van de Hogeschool Windesheim en van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. De studenten moeten stevig in hun schoenen staan.

 

Stagiaires komen in aanmerking voor een stagevergoeding conform CAO Jeugdzorg.
Binnen onze instelling zijn geen mogelijkheden voor studenten van leer-werktrajecten (BBL).