Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Met welke instellingen werkt JbOV veel samen?

Instellingen waar Jeugdbescherming Overijssel veel mee samenwerkt zijn bijvoorbeeld: Jarabee, Commujon of de Raad voor de Kinderbescherming.

Jeugdbescherming Overijssel komt in beeld als er sprake is van ernstige opvoedings- of opgroeiproblemen. Bij lichtere vormen van opvoedings- en opgroeiproblematiek in het kader van Drang voert Jeugdbescherming Overijssel, in opdracht van de gemeente, ook begeleidingen uit.
Als het gaat om lichtere opvoedings- en opgroeivragen kunnen mensen terecht bij de gemeente (wijkteams, regisseurs, gezinscoaches, enz.)
Als iemand kiest voor particuliere hulpverlening door bijvoorbeeld een psycholoog, dan loopt de aanmelding ook via de gemeente.


Als er een redelijk vermoeden is van een psychische stoornis, dan kan een huisarts of medisch specialist direct verwijzen naar de Jeugd GGZ.

Mag ik een dag meelopen / een interview afnemen?

Gezien de werkdruk van onze medewerkers is het helaas niet mogelijk om op één van de kantoren van Jeugdbescherming Overijssel een dag mee te lopen of langs te komen voor een interview.

Waar vind ik informatie over kindermishandeling (Veilig thuis)?

Informatie over kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis) vindt u op de volgende sites:

- het landelijk meldpunt: www.vooreenveiligthuis.nl.                                                               

- IJsselland: Veilig Thuis IJsselland

- Twente: Veilig Thuis Twente

Wat is de procedure bij een uithuisplaatsing van een kind?

In de Folder "Onder toezichtstelling" (OTS) voor jongeren is informatie over deze procedure te vinden.

Waar kan ik terecht voor vragen over pleegzorg?

Voor vragen over pleegzorg, pleegkinderen, pleegouders kunt u terecht bij Trias Jeugdhulpverlening  www.triasjeugdhulp.nl en bij Jarabee www.jarabee.nl