Vormen van kindermishandeling

Lichamelijke mishandeling

:

Het kind wordt geslagen, geschopt, geknepen, gebrand, opgesloten, vastgebonden, enz.

Psychische mishandeling

:

Hieronder valt de herhaaldelijk verbale agressie, het kleineren of het zich minderwaardig laten voelen van het kind. Het kind wordt afgewezen, gekleineerd, geterroriseerd, aangezet tot afwijkend en/of anti-sociaal gedrag; aan het kind worden extreem hoge eisen gesteld (cognitieve mishandeling).

Seksuele mishandeling

:

Het kind wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan en/of seksuele handelingen uit te voeren.

Lichamelijke verwaarlozing

:

Het kind wordt (medische) verzorging en/of veiligheid onthouden; het kind krijgt onvoldoende voedsel, kleding, slaap, hygiëne, medische verzorging.

Psychische (emotionele)

verwaarlozing
:

Het kind krijgt bijna geen of geen liefde, warmte en aandacht. Er is geen belangstelling voor wat het kind meemaakt; er wordt niet gereageerd als het om aandacht vraagt. Of er wordt nauwelijks iets ondernomen met het kind.

Getuige zijn van (huiselijk) geweld

:

Kinderen maken geregeld geweld tussen hun (stief)ouders mee.

Belangrijk: de combinatie kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. Vaak komen verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor.

Geen 'oorzaken' , maar risico- en beschermende factoren Er zijn allerlei factoren van invloed op het welzijn en de gezondheid van kinderen. Als u zich zorgen maakt om een kind is het belangrijk dat u zo objectief mogelijk beschrijft wat u ziet of hoort. Kijk daarbij naar zowel de risico's als de factoren die juist beschermend zijn. Al voldoet een gezin aan meerdere risicofactoren, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat er werkelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De beschermende factoren kunnen het risico juist weer verkleinen. Daar moet u dus ook op letten.

Risico- en beschermende factoren