ouders-en-jongeren.jpg

Jeugdigen en ouders willen wij zo goed mogelijk informeren over de begeleiding die wij geven. Op deze pagina staan de verschillende soorten beschermingsmaatregelen beschreven. Ook staat er hoe wij werken en welke rechten en mogelijkheden er zijn voor inspraak.

Voor het leesgemak zijn de teksten in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij staat kan ook zij gelezen worden. Met ouders bedoelen we ook ouder (eventueel met zijn of haar partner) of verzorger(s). Met cliënt(en) bedoelen we zowel de jeugdige als ouders. Met jeugdzorgwerker bedoelen we zowel de jeugdbeschermer als de jeugdreclasseerder.

Ik zie kansen om ons te profileren als dé deskundigen in ons vakgebied

Ellen van Berghem, controller

Bij Jeugdbescherming Overijssel zetten onze medewerkers zich, zowel voor als achter de schermen, dagelijks in om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Sommige functies zijn meer zichtbaar, zoals jeugdbeschermers. De mate van zichtbaarheid is niet gelijk aan de mate van belangrijk- en betrokkenheid.

Lees meer