ouders-en-jongeren.jpg

Jeugdigen en ouders willen wij zo goed mogelijk informeren over de begeleiding die wij geven. Op deze pagina staan de verschillende soorten beschermingsmaatregelen beschreven. Ook staat er hoe wij werken en welke rechten en mogelijkheden er zijn voor inspraak.

Voor het leesgemak zijn de teksten in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij staat kan ook zij gelezen worden. Met ouders bedoelen we ook ouder (eventueel met zijn of haar partner) of verzorger(s). Met cliënt(en) bedoelen we zowel de jeugdige als ouders. Met jeugdzorgwerker bedoelen we zowel de jeugdbeschermer als de jeugdreclasseerder.
Flyers over deze verschillende onderwerpen staan onder 'media/downloads'.

Ondanks je intense verdriet laat ik je toch achter

Jeugdbeschermer Sanne

Besluiten dat een kind niet meer thuis kan wonen is de heftigste beslissing die je als jeugdbeschermer kunt nemen. Ook al weet je zeker dat het op dat moment het beste is voor het kind, het gaat je echt niet in de koude kleren zitten. In deze blog vertelt Sanne hoe heftig dat voor alle betrokkenen is aan de hand van een verhaal uit de praktijk.

Lees meer