ouders-en-jongeren.jpg

Jeugdigen en ouders willen wij zo goed mogelijk informeren over de begeleiding die wij geven. Op deze pagina staan de verschillende soorten beschermingsmaatregelen beschreven. Ook staat er hoe wij werken en welke rechten en mogelijkheden er zijn voor inspraak.

Voor het leesgemak zijn de teksten in de mannelijke vorm geschreven. Overal waar hij staat kan ook zij gelezen worden. Met ouders bedoelen we ook ouder (eventueel met zijn of haar partner) of verzorger(s). Met cliënt(en) bedoelen we zowel de jeugdige als ouders. Met jeugdzorgwerker bedoelen we zowel de jeugdbeschermer als de jeugdreclasseerder.
Flyers over deze verschillende onderwerpen staan onder 'media/downloads'.

Help! Schoenen aan of uit?

Jeugdbeschermer Natasja

Als jeugdbeschermer kom je meestal bij de mensen thuis. Dat is zelfs een richtlijn waar we aan moeten voldoen. En dat is prima. Niet iedereen is in staat om naar kantoor te komen en het is goed om te zien hoe een jongere opgroeit/leeft. Mijn ouders hebben mij geleerd dat, als je bij mensen thuiskomt, je je aanpast aan de regels van dat huis. En of ik nou als jeugdbeschermer of als niet-jeugdbeschermer bij iemand thuiskwam, dat zit er helemaal ingebakken.

Lees meer