over-jbov.jpg

JbOV begeleidt gezinnen waar kinderen niet veilig kunnen opgroeien. Opvoeding en ontwikkeling lopen gevaar door ernstige problemen van de ouders of het kind. Verder komt JbOV in actie als jongeren met de politie in aanraking zijn geweest. Om de jongere èn de samenleving te beschermen tegen herhaling van strafbaar gedrag.

Een dag uit het leven van... een stagiaire bij de jeugdbescherming

Marilou heeft in 2019/2020 stage gelopen bij Jeugdbescherming Overijssel. Haar ervaringen deelt zij graag met andere studenten, die overwegen om de stap in de jeugdbescherming te maken.

Lees meer