contact.jpg

Nieuwsberichten

Onder toenemende druk werken aan passende hulp....  Dat is de titel van het jaarverslag 2021 van JbOV. Wij schetsen daarin kort wat op hoofdlijnen door ons is gerealiseerd. Onze aandacht ging natuurlijk in eerste instantie naar de individuele begeleiding van de jeugdigen en hun ouders.

Organisatie breed waren er dit jaar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie, zoals bijvoorbeeld de start van een jongerenpanel.
JbOV kiest voor een integrale benadering bij de begeleiding van jeugdigen, daarvoor zoeken wij verbinding met onze samenwerkingspartners. Per maart 2021 kunnen medewerkers zaken waarbij zij vastlopen bij het zoeken naar passende hulpverlening opschalen naar de twee Regionale Expertteams (RET). Dit ontlast onze medewerkers.jaarverslag 2021

In het jaarverslag gaan we in op de vaak negatieve landelijke berichtgeving in de media en de effecten daarvan op de begeleiding van jeugdigen. In de loop van 2021 liep de werkdruk bij JbOV verder op en sloeg onze bestuurder Ruud Brinkman alarm.

Kijk met plezier en lees meer in ons interactieve jaarverslag