contact.jpg

Nieuwsberichten

De organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voeren actie. Aanleiding is dat het kabinet geen knopen doorhakt die oplossingen voor de problemen in de jeugdzorg op de langere termijn mogelijk maken. Een verantwoorde en goede begeleiding van jeugdigen is zonder toezeggingen en acteren van het kabinet niet uitvoerbaar.

Het FNV organiseert werkonderbrekingen waaraan ook medewerkers van JbOV kunnen deelnemen. Met ingang van 12 december 2022 kunnen contacten met samenwerkingspartners en derden beperkt worden tot online of telefonische gesprekken, met uitzondering van de cliëntcontacten. Bezoeken aan de rechtbank kunnen ook worden vervangen door online afstemming.
De werkonderbrekingen zijn de hele dag en beïnvloeden onze dienstverlening en bereikbaarheid. Voor spoedgevallen blijven we uiteraard beschikbaar via het algemene nummer.

JbOV is structureel in overleg met de jeugdregio’s IJsselland en Twente om te onderzoeken wat wel mogelijk is. Met onze collega-organisaties samen blijven we aandacht vragen bij het Rijk voor wat nodig is voor de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. De huidige werkonderbrekingen staan nu gepland tot 17 april 2023.