Cliënttevredenheid

Nieuws over het onderzoek "Cliënten geven hun mening"
In september en oktober 2017 heeft de cliëntenraad van Jeugdbescherming Overijssel laten onderzoeken wat jongeren en ouders vinden van de ondersteuning en begeleiding door jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jongeren en ouders hebben de vragenlijst zelf ingevuld of tijdens een telefonisch interview laten invullen door onafhankelijke onderzoekers van Stichting Alexander. Het onderzoek is nu afgesloten. De voorlopige respons is als volgt:
Jongeren Jeugdbescherming - Totaal: 67 (incl. tel. afname: 23) = 10%
Ouders Jeugdbescherming - Totaal: 93 (incl. telefonische afname: 24) = 8%
Jongeren Jeugdreclassering - Totaal: 24 (incl.telefonische afname:21) = 8%
Ouders Jeugdreclassering - Totaal: 18 (incl. telefonische afname: 16) = 8%
We bedanken alle jongeren en ouders die hebben meegedaan. Door mee te doen aan dit onderzoek, helpt iedereen mee om ervoor te zorgen dat jeugdbescherming en jeugdreclassering goede begeleiding blijven geven en verbeteren wat beter moet.