contact.jpg

Nieuwsberichten

De jaarplaat 2023 van JbOV is online. De jaarplaat is een creatieve, aantrekkelijke en laagdrempelige weergave van de jaarverantwoording van JbOV. Voor 2023 hebben wij gekozen voor de titel: Stappen gezet in 2023! Want we kunnen gerust constateren dat wij in 2023 op meerdere onderwerpen stappen vooruit hebben gezet. Stappen naar een toekomst bestendige jeugdbescherming in Overijssel.

Het jaar 2023 was er één met vele uitdagingen. Er lag een enorme financiële en contractuele opgave. En last but not least lag er de opgave om de werklast onder medewerkers te verlagen zonder dat dit consequenties zou hebben voor cliënten. Er zijn op beide onderwerpen belangrijke stappen gezet in 2023. In 2024 krijgen beide thema's opnieuw veel aandacht.

In 2023 hebben we een volgende stap gezet in cliëntparticipatie door o.a. het aantrekken van een ervaringsdeskundige. Ook de realisatie van de documentaire Rauw en Hoop was leerzaam en inspirerend voor veel professionals.

En natuurlijk hebben we op meerdere fronten gewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario. Er zijn meerdere mooie initiatieven in Overijssel waar onze professionals een bijdraage aan leverden.

Op de jaarplaat is ook goed te zien dat wij trots zijn dat het KMI bij het bezoek in 2023 geen enkele bevinding heeft geconstateerd. Dat is best uniek.

Neem vooral zelf een kijkje Jeugdbescherming Overijssel - Jaarverslag 2023 (jbov.nl)