contact.jpg

Nieuwsberichten

Goed nieuws! Jeugdbescherming Overijssel begint met een proef (pilot) van het cliëntportaal. Dit gebeurt in opdracht van Jeugdzorg Nederland en in samenwerking met Jouw Omgeving.

Vanaf januari tot en met mei 2024 vindt de proef van het cliëntportaal plaats. Een select groepje jeugdigen gaan samen met hun ouders/verzorgers en jeugdbeschermers bekijken of het cliëntportaal nuttig is tijdens de begeleiding vanuit JbOV.

Wat kunnen cliënten verwachten?
Het cliëntportaal geeft cliënten veilige toegang tot belangrijke informatie uit hun dossier. Alleen de jeugdige (12+), ouders/verzorgers en jeugdbeschermer kunnen deze informatie bekijken.

Tijdens deze proefperiode kunnen cliënten:

  • Altijd inloggen met mobiel, tablet en laptop
  • Documenten lezen en hierop reageren
  • Hun doelen en voortgang bekijken
  • Chatten en berichten sturen naar de jeugdbeschermer
  • Algemene informatie vinden over de dienstverlening van JbOVclientportaal

Wat vragen wij van cliënten?

Wij willen graag dat het cliëntportaal past bij wat onze cliënten nodig hebben. Tijdens de pilot stellen we vragen aan cliënten en jeugdbeschermers over hun ervaringen. Deze ervaringen helpen ons beslissen of we doorgaan met het cliëntportaal. De pilot duurt tot en met mei 2024.

Het cliëntportaal is tijdens deze pilot niet voor al onze cliënten en jeugdbeschermers beschikbaar. Wanneer cliënten hiervoor in aanmerking komen, dan worden zij benaderd door de betrokken jeugdbeschermer. Het is niet mogelijk dat cliënten zich hiervoor aanmelden.

De gebruikersovereenkomst en privacyverklaring voor het cliëntportaal is te vinden op onze website.