contact.jpg

Praktijkverhalen

Marilou heeft in 2019/2020 stage gelopen bij Jeugdbescherming Overijssel. Haar ervaringen deelt zij graag met andere studenten, die overwegen om de stap in de jeugdbescherming te maken.

 Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
Bij een stage binnen de jeugdbescherming ziet geen dag of week er hetzelfde uit. Zo heb je verschillende taken die je op een dag kan hebben zoals een huisbezoek, een kindgesprek, een zitting bij de rechtbank, een multidisciplinair overleg of een dag op kantoor waarbij je rapportages of verzoekschriften schrijft. Daarnaast zijn er interne casuïstiekbesprekingen, teamvergaderingen, methodische leerbijeenkomsten en trainingen.

Aan het begin van je stage, loop je vooral mee met je collega’s. Op deze manier leer je over het vak van jeugdbeschermer en wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast ontdek je verschillende werkwijzen en aanpak van jouw collega’s, welke je vervolgens kunt vergelijken met hoe jij zelf de situatie had aangepakt. Na deze fase volgt de fase dat je zaken mag gaan oppakken of vast in zaken gaat meedraaien. Dit doe je natuurlijk onder begeleiding van een ervaren collega. Hierin kun je leren hoe de procedures en werkwijzen werken en kom je in contact met betrokkenen. Zo heb je contact met het kind, de ouders,
familie/netwerk en derden (betrokken professionals, scholen, etc.).

In de laatste fase neem je de regie in de zaken en kan de betrokken collega (die ten alle tijden meegaat) meer op de
achtergrond verdwijnen tijdens de gesprekken. Jij bent dan het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en de ingezette hulpverlening.

linkedin stageHoe vind je het om stage te lopen bij JbOV? Wat vind je het leukst en wat en minst leuk?
Mijn stage binnen Jeugdbescherming Overijssel ervaar ik als positief en leerzaam. Het werk is dynamisch doordat er niet één type cliënt is en er daarnaast veel afwisseling is. Je moet snel kunnen schakelen in situaties en inschatten hoe gehandeld dient te worden. Binnen dit vak moet je overal wat van vinden en ook kunnen onderbouwen waarom je dit vindt. Het leukste vind ik de diverse doelgroep binnen dit rechtelijke kader. Het is een grote uitdaging om met iedereen te kunnen werken en te komen tot samenwerking. Dit is lastig omdat je regelmatig te maken hebt met verschillende culturen, gebrek aan motivatie of cliënten die
zich onttrekken aan hulpverlening of de zorgen niet zien. Het minst leuke van deze stage is het rapporteren wat erbij komt kijken. Er dient veel geregistreerd te worden en alles moet op papier staan. Dit vergt tijd en inspanning.

Wat heb je tot nu toe allemaal geleerd tijdens je stage bij JbOV?
Voor ik HBO ben gaan studeren heb ik ook MBO gedaan. Binnen al deze jaren van studeren, heb ik in dit stagejaar het meeste geleerd en ben ik het meest gegroeid. Het is lastig om op te noemen wat ik allemaal geleerd heb omdat het veel is. Je leert de
werkwijze van jeugdbescherming en SAVE kennen, je leert hoe besluiten genomen worden omtrent de veiligheid van een kind en je leert dit inschatten. Je leert een gespreksvoering en hoe de werkwijzen lopen zoals een (voorlopige) ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing, een gezag beëindigende maatregel of voogdij. Daarnaast leer je ook de andere kant van het vak; het juridische kader. Je leert juridische vragen beantwoorden en leert hoe verzoeken bij de rechtbank komen, welke wettelijke termijnen hiervoor gelden en hoe zittingen verlopen.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen die iemand moet hebben om stage te lopen bij JbOV?
Er zijn verschillende werkstijlen onder collega’s dus ik vind niet dat er bepaalde eigenschappen per se goed of nodig zijn binnen dit vak. Iedereen is hulpverlener op zijn eigen manier. Hierbij heb ik een aantal eigenschappen geformuleerd welke mij goed
geholpen hebben tijdens mijn stagejaar en waar mijn collega’s tevreden over zijn. Het is belangrijk om goed te kunnen samenwerken, besluitvaardig te kunnen zijn en te beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven te kunnen kijken, positie in te durven nemen en oplossingsgericht te kunnen handelen.

Heeft het verhaal van Marilou jou nieuwsgierig gemaakt? Solliciteer dan nu voor een stageplek bij JbOV!