contact.jpg

Nieuwsberichten

Jeugdstem is met ingang van 1 maart 2023 de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen  terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

 Wat doet een JeugdStem vertrouwenspersoon?
• hij geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
• hij ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
• hij geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
• hij draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Hoe kun je JeugdStem bereiken?
• Bel gratis naar 088 – 555 1000
• Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl  De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

 Afbeelding1 jeugdstem