contact.jpg

Folders

Over JbOV en de verschillende beschermingsmaatregelen hebben wij de volgende folders beschikbaar.
Deze kunt u downloaden als PDF en openen met Acrobat Reader.

Algemene folders

Wat doet Jeugdbescherming Overijssel, de Kerntaak
JbOV in een oogopslag 

Folders voor JEUGDIGEN EN OUDERS

Flyer over OTS
Flyer over voogdij
Flyer over jeugdreclassering
 Flyer over familiegroepsplan
Flyer over klachtprocedures
Privacyreglement Gecertificeerde Instellingen
Flyer over de cliëntenraad
Privacyverklaring Jeugdbescherming Overijssel dec. 2023  
OTS Arabisch
What is a supervision order?

 De onderstaande folder is gemaakt door een moeder met ervaring met uithuisplaatsing. Deze folder biedt een ouder de eerste stressvolle dagen en weken handvatten, tips en tricks:
folder voor ouders van uithuisgeplaatste kinderen

FOLDERS VOOR PROFESSIONALS


Praatplaat Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat.pdf
Praatplaat Wat doet de jeugdbescherming.pdf