contact.jpg

Praktijkverhalen

Hester Ligtenberg, teammanager

In december 2020 is Hester Ligtenberg als teammanager in opleiding aan de slag bij Jeugdbescherming Overijssel. In de afgelopen maanden heeft zij haar ontwikkeltraject positief doorlopen en is in april officieel benoemd tot teammanager.

Binnen JbOV is Hester geen onbekende, want zij heeft jaren gewerkt als jeugdbeschermer. Hoe heeft zij de overgang van uitvoerend medewerker naar leidinggevende ervaren en wat zijn haar plannen binnen het team en de organisatie?

passthemic hester

  • Allereerst gefeliciteerd met je benoeming tot teammanager. Hoe heb jij je ontwikkeltraject naar teammanager ervaren?

Dank je wel! Het begon eigenlijk al door de manier waarop ik geprikkeld werd door mijn toenmalige leidinggevende. Ik werd voorzien van coördinerende taken en tijdens onze voortgangsgesprekken werd daarop ingezoomd. Mij in mijn kracht zetten zoals dat zo mooi heet. Hierdoor had ik mij al ingeschreven voor de opleiding ‘Effectief Leiderschap’. Toen de vacature ‘Teammanager in opleiding’ voorbijkwam, voelde dat als een kans voor mezelf die ik aan moest grijpen.

Ik vind het sowieso mooi dat een organisatie energie steekt in de mogelijkheid tot doorontwikkeling van medewerkers, ofwel in functie of in specialisatie en dit integreren in je werkzaamheden. Van de organisatie heb ik de kans gekregen om een half jaar mee te lopen met een ervaren teammanager. Dit is erg waardevol geweest. Ik heb daardoor tijd gekregen om de teamleden te leren kennen waar ik nu teammanager van mag zijn. Hierdoor kan ik beter aansluiten bij wat ze nodig hebben en leer ik zien waaraan gewerkt moet worden. De stap van jeugdbeschermer naar teammanager is best next level. Hierdoor ben ik blij dat ik naast het meelopen, ook bij een coach op afstand terecht kan, waarmee ik eventuele dilemma’s bespreek. Ook dit faciliteert de organisatie. Het afgelopen half jaar is snel gegaan en heb ik veel mogen leren, wat ik nu in kan zetten in de functie als teammanager.

  • Je bent hiervoor jaren jeugdbeschermer geweest. Hoe kijk jij terug op deze tijd?

Klopt, op de dag dat ik mijn contract voor teammanager in opleiding tekende was ik precies 12,5 jaar in dienst. Jeugdbeschermer zijn is een prachtig beroep. Het echte contact maken met de jeugdigen en met ouders was iets waar ik veel in investeerde. Vaak lukte dat, soms ook niet. Hierdoor lukte het om een goede balans te vinden tussen aansluiten en positioneren. Ik heb veel geleerd als jeugdbeschermer en hoe je in moet zoomen op de veiligheid van het kind. Ik heb geleerd dat je als jeugdbeschermer blij moet zijn met kleine succes-ervaringen en ouders en jeugdigen hierin moet meenemen. Ik vond het ook heel fijn om deel uit te maken van team Salland. Heb me er altijd thuis gevoeld.

  • Zijn er dingen uit die tijd die je mist of juist niet mist?

Dingen die ik mis zijn natuurlijk mijn collega’s uit team Salland. Ook mis ik de contacten met de kinderen, even een balletje trappen of een rondje lopen om een goed gesprek te voeren. Alhoewel ik onlangs nog een jongere heb opgezocht die 18 jaar was geworden en mij zijn nieuwe plek wilde laten zien. Het is fijn om dan weer even contact te hebben. Dingen die ik niet mis zijn de klagende ouders die steeds weer in je telefoon hangen of ellenlange mails sturen. Ook dat hoort bij het vak van de jeugdbeschermers (en summier bij de teammanager) en daar had ik soms wel genoeg van.

  • Hoe bevalt de rol als teammanager en hoe is die overgang voor jou geweest?

De rol als teammanager bevalt me goed. Ik zit natuurlijk nog maar in de beginfase en leer elke dag bij. Gelukkig heb ik collega’s om mij heen die uitstralen: ‘Samen staan we sterk’, dit ook letterlijk zeggen en dat is erg prettig. Ik vind het leuk om mijn team steeds beter te leren kennen, te spreken over persoonlijke en professionele ontwikkeling en te kijken hoe ik hieraan kan bijdragen.

Daarnaast ben ik nu lid van het MT. Ik wist niet dat er zoveel overleggen waren in de keten waar JbOV deel van uitmaakt en dat er zoveel besluiten moeten worden genomen. Dat is wel een sneltrein waar ik op ben gestapt en die ik langzaamaan begin te begrijpen. Ik realiseer me ook dat ik niet alles hoef te weten en kan weten en dat dit tijd kost. Kijkende naar mijn eigen aard en gedrevenheid, is dat wel een leerproces.

  • Wat is één van de belangrijkste taken van een teammanager bij jeugdbescherming?

Een van de belangrijkste taken van een teammanager bij de jeugdbescherming is dat je je team zodanig faciliteert dat ze naar behoren hun werk goed kunnen uitvoeren en zich prettig voelen in hun functie als jeugdbeschermer en in hun team.

  • Waar werk jij samen met je team naartoe? Wat zijn de speerpunten?

Elk team heeft een jaarplan, waarin de speerpunten worden bepaald. Voor dit jaar richten wij ons specifiek op: het verlagen van de werkdruk, het behouden en verdiepen van deskundigheid en het verstevigen van de teamverbinding. Deze speerpunten hebben we onderverdeeld in doelen en acties en wanneer we dit bereikt willen hebben. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om focus te leggen op de kernwaarden die we als organisatie hebben vastgesteld en hier oog voor te hebben binnen ons team.

  • Hoe kijk jij aan tegen de toekomstige veranderingen in de jeugdbeschermingsketen (jeugdbescherming dichtbij)? 

Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Het is natuurlijk goed als er een vast gezicht is voor de cliënt en het lokale veld in beeld blijft. Daar werken we nu ook aan en in de praktijk merk je dat dit niet altijd gaat zoals je zou wensen. Er zijn best veel gezichten waar de cliënten mee te maken krijgen. Hoe ze dit in de toekomst voor zich zien, maakt mij nieuwsgierig. Ook ben ik benieuwd naar de rol van de Raad voor de Kinderbescherming, die nu een onafhankelijke rol heeft en waarvan ik denk dat dit ook zo moet blijven. Ik zie nog wel haken en ogen bij het samenvoegen van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instelling. Wat wordt ieders rol? Hoe schuif je in elkaar? Het klinkt me wel als muziek in de oren dat het toekomstscenario gericht is op het eenvoudiger maken van het jeugdbeschermingsstelsel. Ik hoop dat het voor onze jeugdbeschermers en secretariaat dan ook simpeler wordt qua administratieve taken en de controle hierop vanuit het KMI en inspectie, maar dit valt allemaal nog te bezien.

  • Wie is volgens jou de volgende kandidaat voor #passthemic? 

Ik zou de microfoon willen doorgeven aan Corné Dijkstra, die ook als jeugdbeschermer in een andere functie is gerold, namelijk kwaliteitsmanager. Ik ben benieuwd naar zijn ervaringen bij deze ‘transformatie’.