contact.jpg

Nieuwsberichten

Met ingang van 1 juli 2023 wordt Gert Boeve voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV).
JbOV heeft met de komst van Gert Boeve een deskundig en ervaren voorzitter van de RvT. 

Jan-Willem Bedeaux (vicevoorzitter RvT): “De Jeugdbescherming in Nederland staat voor grote inhoudelijke opgaven gepaard aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid die zij namens de samenleving draagt en uitvoert. Ieder kind verdient een veilig pedagogisch thuis. Na een zorgvuldige door de cliëntenraad, ondernemingsraad en de bestuurder, gedragen procedure, zijn we als RvT content dat de keuze op Gert Boeve is gevallen. Hij is een ervaren toezichthouder en brengt brede maatschappelijke ervaring als (interim) bestuurder en organisatieadviseur in het zorg- en welzijns- en sociaal domein mee. Ook was hij eerder wethouder voor o.a. jeugd- en zorgbeleid in Amersfoort."