jbov-website-1.png

 

In de tweede nieuwsbrief informatie over onder andere contractering 2017, de cliëntenraad, de reorganisatie en Forza, aanpak schoolverzuim.

 

In de eerste nieuwsbrief van 2016 onder andere informatie over bezuiniging, reorganisatie, Veilig Thuis IJsselland en de cliëntenraad van JbOV.

Op weg naar balans

Het jaarverslag 2018 van JbOV is beschikbaar. JBOV Jaarverslag 2018

Druk op de jeugdzorg is groot

1 juni is de Internationale Dag van het Kind. JbOV onderschrijft het Manifest voor het Kind Manifest_voor_het_Kind_def_.pdf

Beveiliging cliëntgegevens door JbOV

Naar aanleiding van een ernstig datalek bij een collega organisatie, ontvangt JbOV ook vragen over beveiligingsrisico’s. JbOV doet altijd haar uiterste best om datalekken te voorkomen. Lees meer