U heeft NU crisis

Jeugdbescherming Overijssel werkt in opdracht van de gemeenten en de rechtbank en voert taken uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. U kunt dus niet rechtstreeks terecht bij Jeugdbescherming Overijssel.

Bent u cliënt van Jeugdbescherming Overijssel dan kunt u bellen met:

088 - 8567800 (Voor spoed 24 uur per dag bereikbaar)

Bent u geen cliënt dan kunt u met een wijk of buurtteam van uw gemeente contact opnemen.

 

 

Veilig Thuis

Voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht bij de Veilig Thuis organisaties met het landelijk meldpunt www.vooreenveiligthuis.nl. Veilig Thuis kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen op 0800 – 2000.