over-jbov.jpg

De Jeugdwet schrijft voor dat alleen gecertificeerde instellingen (GI’s) kinderbeschermingsmaatregelen mogen uitvoeren. De normen waaraan een GI moet voldoen zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Het Keurmerkinstituut onderzoekt en beoordeelt instellingen in opdracht van de overheid en kent het certificaat toe als de kwaliteit voldoet aan de normen.

JbOV is gecertificeerd voor het Normenkader Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 2.0.

 Wat het Normenkader Jeugdbescherming is laat dit filmpje zien:

 

“Hoe donker het ook lijkt, het wordt weer lichter”

Jeugdbeschermer Paulina

Paulina komt in haar werk veel schrijnende situaties tegen. Ze denkt aan een tienerjongen die zij al langer begeleidt. “Deze jongen werd door de omgeving waarin hij opgroeide bedreigd in zijn ontwikkeling.

Lees meer