over-jbov.jpg

De Jeugdwet schrijft voor dat alleen gecertificeerde instellingen (GI’s) kinderbeschermingsmaatregelen mogen uitvoeren. De normen waaraan een GI moet voldoen zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Het Keurmerkinstituut onderzoekt en beoordeelt instellingen in opdracht van de overheid en kent het certificaat toe als de kwaliteit voldoet aan de normen.

JbOV is gecertificeerd voor het Normenkader Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 2.0.

 Wat het Normenkader Jeugdbescherming is laat dit filmpje zien:

 

Help! Schoenen aan of uit?

Jeugdbeschermer Natasja

Als jeugdbeschermer kom je meestal bij de mensen thuis. Dat is zelfs een richtlijn waar we aan moeten voldoen. En dat is prima. Niet iedereen is in staat om naar kantoor te komen en het is goed om te zien hoe een jongere opgroeit/leeft. Mijn ouders hebben mij geleerd dat, als je bij mensen thuiskomt, je je aanpast aan de regels van dat huis. En of ik nou als jeugdbeschermer of als niet-jeugdbeschermer bij iemand thuiskwam, dat zit er helemaal ingebakken.

Lees meer