over-jbov.jpg

De Jeugdwet schrijft voor dat alleen gecertificeerde instellingen (GI’s) kinderbeschermingsmaatregelen mogen uitvoeren. De normen waaraan een GI moet voldoen zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Het Keurmerkinstituut onderzoekt en beoordeelt instellingen in opdracht van de overheid en kent het certificaat toe als de kwaliteit voldoet aan de normen.

JbOV is gecertificeerd voor het Normenkader Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 2.0.

 Wat het Normenkader Jeugdbescherming is laat dit filmpje zien:

 

Ik zie kansen om ons te profileren als dé deskundigen in ons vakgebied

Ellen van Berghem, controller

Bij Jeugdbescherming Overijssel zetten onze medewerkers zich, zowel voor als achter de schermen, dagelijks in om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Sommige functies zijn meer zichtbaar, zoals jeugdbeschermers. De mate van zichtbaarheid is niet gelijk aan de mate van belangrijk- en betrokkenheid.

Lees meer