over-jbov.jpg

Wat is onze opdracht en hoe vullen wij die in? Bij JbOV zijn we ons bewust van onze belangrijke opdracht. Wij vervullen onze taak in een eigen stijl die past bij onze cliënten en bij onze organisatie.

Missie

Jeugdbescherming Overijssel is er voor jeugdigen die opgroeien in een ernstig onveilige thuissituatie of voor hen die zelf dreigen te ontsporen. Namens de samenleving voeren wij de regie over hun veiligheid. Dit doen wij door het inzetten van onze expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen. Wij doen dit samen met de jeugdige zelf, de andere gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals, om de jeugdige veilig te laten opgroeien en ontwikkelen.

Kernwaarden

Onze medewerkers zijn betrokken, deskundig, betrouwbaar en verbindend.

  • Hun betrokkenheid blijkt uit oprechte aandacht en een dienstverlenende opstelling. Ze luisteren actief en zijn beschikbaar voor cliënten en collega’s.
  • Deskundigheid zie je aan vakmanschap en initiatief. Net als aan een lerende houding waarbij de medewerker ook nadenkt over zijn eigen functioneren.
  • Met betrouwbaarheid bedoelen we integer en zorgvuldig handelen. In ons werk is het van belang te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt.
  • Medewerkers die zich verbindend opstellen zijn respectvol en oplossingsgericht, zij zien hun cliënt. Ze betrekken iedereen in zijn rol.

Ik ben blij dat innovatie bij JbOV een duidelijke kans krijgt

Joost van der Zee, teammanager

In de nieuwe rubriek #passthemic gaan we in gesprek met een medewerker van JbOV over zijn/haar rol en betrokkenheid bij de organisatie. We trappen af met Joost van der Zee, teammanager jeugdreclassering én portefeuillehouder innovatie. Dit gesprek richt zich op innovatie.

Lees meer