professionals.jpg

JbOV probeert samen met het gezin de opgroeisituatie te verbeteren. Wij zetten in op de eigen kracht van mensen en stimuleren hen zodat zij weer grip krijgen op hun situatie. We helpen zoeken naar passende, creatieve oplossingen voor de problemen. Het doel is opnieuw voldoende structuur, geborgenheid en gezag te brengen in het leven van kinderen.

BAsta; PREVENTIE JEUGDCRIMINALITEIT

Zit een jeugdige in een risicovolle situatie, werkt vrijwillige ondersteuning vanuit de gemeente onvoldoende maar lijkt een beschermingsmaatregel een stap te ver? Preventieve begeleiding vanuit BASTA, heeft dan misschien kans van slagen. BASTA richt zich op jongeren die in het criminele circuit dreigen te belanden. Deze jongeren zijn gevoelig voor negatieve invloeden. Met begeleiding vanuit BASTA leren zij zelf keuzes maken en inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg. 
JbOV kan de jongere vanuit BASTA preventief begeleiden, voordat er sprake is van een door de kinderrechter opgelegde wettelijke maatregel. Uitgangspunt: door tijdig ingrijpen op vrijwillige basis proberen gedwongen begeleiding te voorkomen. Gemeenten kunnen via de lokale wijkteams de begeleiding inkopen bij JbOV. Overigens kan JbOV ook in de nazorgfase van een dwangmaatregel vrijwillige begeleiding bieden. Dan is het om te voorkomen dat iemand terugvalt naar strafbaar gedrag.
Lees hier onze digitale BASTA-folder.

FORZA; Aanpak schoolverzuim

Schoolverzuim kan leiden tot problemen op korte en op langere termijn. Schoolverzuim kan een signaal zijn dat een jeugdige problemen heeft. Scholen zijn verplicht om verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Schoolverzuimers lopen thuis, op school en in hun vrije tijd extra risico. JbOV biedt begeleiding die erop gericht is om jeugdigen te helpen niet in valkuilen van schoolverzuim terecht te komen. Situaties die hen afhouden van hun persoonlijke ontwikkeling en een goede start op de arbeidsmarkt.
FORZA heet onze preventieve aanpak bij schoolverzuim. Informeer ernaar bij onze teammanager in uw regio.
Lees hier onze digitale FORZA-folder.

voorkomen is beter

De voordelen voor de jeugdige en het gezin van geslaagde preventieve ondersteuning zijn groot. Ook de gemeente heeft er belang bij: wordt een rechterlijke maatregel inderdaad voorkomen, dan bespaart de gemeente zich de hoge kosten die hiermee gepaard gaan.

Doen we de juiste dingen en waar moeten we ontwikkelen?

Corné Dijkstra, kwaliteitsmanager 

Bij JbOV vinden we het belangrijk om kwaliteiten te behouden en te benutten. Dit hoeft niet altijd een overstap naar een andere functie te betekenen. De kans om intern door te groeien ligt niet voor het oprapen, maar als het voorbij komt, dan moet je een poging wagen. Corné heeft zijn kans met beide handen aangegrepen. 

Lees meer