professionals.jpg

JbOV probeert samen met het gezin de opgroeisituatie te verbeteren. Wij zetten in op de eigen kracht van mensen en stimuleren hen zodat zij weer grip krijgen op hun situatie. We helpen zoeken naar passende, creatieve oplossingen voor de problemen. Het doel is opnieuw voldoende structuur, geborgenheid en gezag te brengen in het leven van kinderen.

Tijdige begeleiding kan wettelijke maatregel voorkomen

Zit een jeugdige in een risicovolle situatie, werkt vrijwillige ondersteuning vanuit de gemeente onvoldoende maar lijkt een beschermingsmaatregel een stap te ver? Preventieve begeleiding vanuit JbOV heeft dan misschien kans van slagen.
JbOV kan een gezin preventief begeleiden voordat er sprake is van een door de kinderrechter opgelegde wettelijke maatregel. Uitgangspunt: door tijdig ingrijpen op vrijwillige basis proberen gedwongen begeleiding te voorkomen. Gemeenten kunnen via de lokale wijkteams de begeleiding inkopen bij JbOV. Overigens kan JbOV ook in de nazorgfase van een dwangmaatregel vrijwillige begeleiding bieden. Dan is het om te voorkomen dat iemand terugvalt.

Aanpak schoolverzuim

Schoolverzuim kan leiden tot problemen op korte en op langere termijn. Schoolverzuim kan een signaal zijn dat een jeugdige problemen heeft. Scholen zijn verplicht om verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Schoolverzuimers lopen thuis, op school en in hun vrije tijd extra risico. JbOV biedt begeleiding die erop gericht is om jeugdigen te helpen niet in valkuilen van schoolverzuim terecht te komen. Situaties die hen afhouden van hun persoonlijke ontwikkeling en een goede start op de arbeidsmarkt.
FORZA heet onze preventieve aanpak bij schoolverzuim. Informeer ernaar bij onze teammanager in uw regio.

Financieel voordeel

De voordelen voor de jeugdige en het gezin van geslaagde preventieve ondersteuning zijn duidelijk. Ook de gemeente heeft er belang bij: wordt een rechterlijke maatregel inderdaad voorkomen, dan bespaart de gemeente zich de hoge kosten die hiermee gepaard gaan.

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van hulpverlening

Cliëntenraad

Bij JbOV proberen we onze dienstverlening voortdurend verder te verbeteren. Daarbij zijn de ideeën en ervaringen van cliënten heel belangrijk. De cliëntenraad is het formele inspraakorgaan dat opkomt voor JbOV-cliënten. De cliëntenraad (CR) houdt zich bezig met alle zaken die voor cliënten – jongeren én ouders – van belang zijn. 

Lees meer