contact.jpg

Praktijkverhalen

Ellen van Berghem, controller

Bij Jeugdbescherming Overijssel zetten onze medewerkers zich, zowel voor als achter de schermen, dagelijks in om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. Sommige functies zijn meer zichtbaar, zoals jeugdbeschermers. De mate van zichtbaarheid is niet gelijk aan de mate van belangrijk- en betrokkenheid.

Ellen van Berghem is sinds 2018 werkzaam als controller bij JbOV. Een functie wat zich veelal op de achtergrond afspeelt, maar medebepalend is voor de basis waarop JbOV haar taken als organisatie kan uitvoeren en ontwikkelen.

passthemic ellen

  • Kan je uitleggen wat jouw functie ‘controller’ inhoudt?

Ik ben nu meer dan 3 jaar controller bij JbOV. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de financiële planning en control cyclus binnen JbOV. Ik ondersteun het management bij het besturen en beheersen van de organisatie. Samen met het team Financiën & Informatievoorziening, waarvan ik de leidinggevende ben, verzorgen wij de financiële administratie en rapportages, de begroting, de jaarrekening en de registratie, facturatie en verantwoording van onze “omzet”.

  • Wie zijn jouw gesprekspartners/samenwerkingspartners?

Intern zijn dat vooral naast natuurlijk het team F&I, de bestuurder, de Raad van Toezicht, de teammanagers en de leidinggevenden binnen de bedrijfsvoering. Extern zijn dat de contractpartners van de beide regio’s in Overijssel, de accountant, de controllers van de andere GI’s in Nederland, banken en diverse adviseurs en leveranciers.

  • Hoe kijk jij vanuit jouw functie aan tegen de dienstverlening van JbOV?

Ik zie dat wij als JbOV na een roerige tijd de afgelopen jaren grote stappen vooruit hebben gemaakt in onze dienstverlening. Zowel in het primaire proces als in de bedrijfsvoering. Als ik kijk naar wat we samen hebben bereikt op het gebied van de bedrijfsvoering dan ben ik best trots op het resultaat. Natuurlijk zijn we er nog niet maar er is al heel veel verbeterd in de onderlinge samenwerking en het inzichtelijk hebben en sturen op het financiële reilen en zeilen van onze organisatie. Dat maakt dan ook dat ik het fijn vind om hier elke dag met elkaar verder aan te werken en om het voor iedereen nog begrijpelijker en inzichtelijker te maken.

  • Wanneer krijgen jeugdbeschermers met jou te maken? Wat merken ze daarvan?

Jeugdbeschermers krijgen direct niet zo heel veel met mij te maken. Wel probeer ik hen zoveel mogelijk te ondersteunen in het uitvoeren van hun werkzaamheden door te proberen de voorwaarden zo goed mogelijk in te richten. Denk daarbij aan het creëren van zoveel mogelijk (financiële) ruimte door het afspreken van goede tarieven met onze financiers, heldere en begrijpelijke overzichten om financieel tijdig bij te kunnen sturen en het optimaal inrichten van systemen om de jeugdbeschermers te ondersteunen in administratieve werkzaamheden.

  • En hoe zit dat met cliënten?

Ook dat zal in de meeste gevallen indirect zijn. Als we erin slagen om de voorwaarden waarop de jeugdbeschermers hun werk kunnen doen zo optimaal mogelijk te laten zijn, dan kan de jeugdbeschermer meer tijd en aandacht geven aan de cliënt. Ik kan natuurlijk de wet-en regelgeving rondom registratie en verantwoording zelf niet veranderen, maar ik kan wel mijn best doen om dit zo efficiënt en eenvoudig mogelijk in te richten binnen onze organisatie.

  • Waar zie jij kansen voor JbOV om als organisatie zich sterk te kunnen positioneren?

Ik zie kansen om ons te profileren als dé deskundigen in ons vakgebied, om meer dan in het verleden het geval is geweest naar buiten te treden. Om te laten zien wat we kunnen betekenen in het leven van kwetsbare jeugdigen vanuit een positief gezichtspunt.

  • Waar zie jij risico's voor JbOV in de positie die zij hebben in het werkveld jeugdhulpverlening?

Door de soms negatieve beeldvorming in de berichtgeving in de media t.a.v. jeugdbescherming is het niet voor iedereen altijd even duidelijk welke toegevoegde waarde wij kunnen hebben in het leven van kinderen als het gaat om veiligheid en regie over hun leven. Ook merk je dat sommige van onze contractpartners, de gemeenten, dit niet altijd scherp hebben. Door de toenemende extreme verantwoordingsdrift zijn gemiddelde cijfers de norm geworden en dat maakt dat er niet altijd ruimte is voor maatwerk.

  • Hoe zie jij de toekomst van JbOV?

Ik zie JbOV als een sterke, zelfbewuste regionale partner voor gemeenten als het gaat om jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  • Wie wordt de volgende persoon voor #passthemic?

Ik geef de microfoon door aan Hester Ligtenberg, onze ‘nieuwste’ teammanager. Ik ben benieuwd wat haar aanspreekt in de nieuwe rol die van haar verwacht wordt.