over-jbov.jpg

Als ouders hun kinderen onvoldoende beschermen of als jeugdigen zich niet goed kunnen ontwikkelen in de thuissituatie, komt de overheid in beeld. Vaak zijn lokale wijkteams van gemeenten al betrokken bij een gezin. Als deze vrijwillige ondersteuning onvoldoende veiligheid biedt, kloppen gemeenten in Overijssel aan bij JbOV.

Ondertoezichtstelling

Bij grote zorgen om kinderen in een gezin kan de kinderrechter een wettelijke maatregel opleggen, zoals ondertoezichtstelling (OTS). JbOV is een gecertificeerde instelling, die in opdracht van de kinderrechter kinderbeschermingsmaatregelen uitvoert.

Een jeugdbeschermer begeleidt een gezin met opgroeiproblemen, terwijl de ouders verantwoordelijk blijven. Grote beslissingen over de jeugdige nemen de ouders tijdens de OTS samen met de jeugdbeschermer. Belangrijke uitgangspunten van JbOV: het gezin behoudt zo veel mogelijk de regie en het netwerk van het gezin speelt een actieve rol. Samen werken we aan een betere opvoedingssituatie. De begeleiding is verplicht. Kijk mee en luister naar een jeugdbeschermer

 

Voogdij

In ernstig bedreigende opgroeisituaties ontneemt de kinderrechter ouders het ouderlijk gezag en legt een voogdijmaatregel op. Ook deze wettelijke maatregel voeren wij uit. JbOV krijgt dan tijdelijk de voogdij over kinderen, de ouders hebben voor een periode niet langer het ouderlijk gezag.

Onze jeugdbeschermer ziet toe op een goede verzorging en opvoeding van de jeugdige. Financiële zaken vallen ook onder zijn beheer. Hij informeert ouders tijdens de voogdijmaatregel regelmatig over hun kind. Normaal gesproken is er ook direct contact tussen ouders en jeugdige. Vaak wonen de jeugdigen bij familie, pleegouders of in een instelling. Deze vorm van jeugdbescherming is verplicht. Kijk mee en luister naar het verhaal van een jeugdbeschermer en jeugdige.

 

Jeugdreclassering

Jeugdigen kunnen onder JbOV-begeleiding komen omdat ze met de politie in aanraking zijn geweest. De kinderrechter heeft dan niet gekozen voor bijvoorbeeld een taakstraf of celstraf, maar voor jeugdreclassering. De uitvoering van deze verplichte maatregel ligt ook bij JbOV.

Doel van de maatregel is herhaling van het strafbare feit voorkomen. Duidelijke afspraken en controle daarop zijn onderdeel van de begeleiding. Denk aan gedragsverandering op school of stoppen met drugsgebruik. Houdt de jeugdige zich niet aan de afspraken, dan kan de rechter alsnog een andere straf opleggen. De jeugdreclasseerder kan ook een rol spelen bij het vinden van oplossingen bij problemen rond opleiding, werk of financiën.  Kijk mee en luister

Doen we de juiste dingen en waar moeten we ontwikkelen?

Corné Dijkstra, kwaliteitsmanager 

Bij JbOV vinden we het belangrijk om kwaliteiten te behouden en te benutten. Dit hoeft niet altijd een overstap naar een andere functie te betekenen. De kans om intern door te groeien ligt niet voor het oprapen, maar als het voorbij komt, dan moet je een poging wagen. Corné heeft zijn kans met beide handen aangegrepen. 

Lees meer