Vertrek bestuurder JbOV

Opvolger wacht een stabiele organisatie

 

Na een periode van bijna twee jaar kondigt Peter Palsma als bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) zijn vertrek aan. Hij gaat de branche verlaten om als bestuurder aan de slag te gaan bij Dorcas, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De Raad van Toezicht betreurt zijn vertrek.

 

In de periode tot 1 juni zal Peter Palsma volledig beschikbaar blijven als bestuurder van JbOV. In de periode tot 1 september zal hij starten in zijn nieuwe functie en daarnaast nog gedeeltelijk als bestuurder beschikbaar zijn voor JbOV, om daarmee de bestuurlijke continuïteit te waarborgen en zaken over te dragen aan zijn opvolger.

 

Na een hectische periode van drie jaar, is de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering bij JbOV weer gewaarborgd, is de reorganisatie afgerond en zijn alle posities ingevuld. De recente rapportages van het Keurmerk Instituut en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigen dat de organisatie op orde is. Ook de financiële situatie van JbOV is verbeterd. Dankzij de inzet van Peter Palsma in de afgelopen periode en de veerkracht en kwaliteit van alle medewerkers in de organisatie is er nu sprake van een stabiele organisatie waarin de personele rust is weergekeerd en sleutelposities structureel zijn ingevuld. Het gaat nu weer over de inhoud van het vak: de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 

De Raad van Toezicht is dankbaar voor hetgeen onder de leiding van Peter Palsma is gerealiseerd en wenst hem veel succes in zijn nieuwe werkomgeving. De Raad van Toezicht heeft de werving van een opvolger inmiddels opgestart.