ouders-en-jongeren.jpg

Jongeren en ouders willen wij betrekken bij de manier waarop wij werken. Zij kunnen meepraten over hoe wij werken. Bij JbOV proberen we onze dienstverlening voortdurend verder te verbeteren. Daarbij zijn de ideeën en ervaringen van cliënten heel belangrijk. Hoe beleven zij de begeleiding? Wat vinden zij goed gaan, wat kan er beter? We zijn steeds in gesprek met ouders en jongeren die mee willen denken. Regelmatig doen wij onderzoek naar de tevredenheid van cliënten. Wij zijn benieuwd naar hun mening.

We spreken elkaar over onderwerpen die jongeren en jeugdbeschermers allebei van betekenis vinden. Denk aan: de manier waarop de begeleiding verloopt, de bereikbaarheid van de jeugdbeschermer of de informatie die door ons verstrekt wordt. Cliënten en oud-cliënten houden ons als het ware een spiegel voor tijdens spiegelbijeenkomsten. Met regelmaat doen wij onderzoek naar de ervaringen van cliënten. Wie graag eens meepraat, kan dat bij zijn jeugdbeschermer aangeven.

HELP, mijn vrouw is een jeugdbeschermer!!

Jeugdbeschermer Natasja

“Natas, je bent vrijdag toch vrij? Zullen we dan de schuur leegruimen en langs de stort rijden?” Dit lijkt een vraag, maar ik hoor er een mededeling in. “Kan niet, ik heb een rechtszitting waar ik naartoe moet”. - “Dan gaat daar toch een collega naartoe? Doe jij ook zo vaak…..” Ook dit is geen vraag, maar eigenlijk een verwijt. Hij en ik weten allebei dat ik gewoon naar die rechtszitting ga.

Lees meer