ouders-en-jongeren.jpg

Jongeren en ouders willen wij betrekken bij de manier waarop wij werken. Zij kunnen meepraten over hoe wij werken. Bij JbOV proberen we onze dienstverlening voortdurend verder te verbeteren. Daarbij zijn de ideeën en ervaringen van cliënten heel belangrijk. Hoe beleven zij de begeleiding? Wat vinden zij goed gaan, wat kan er beter? We zijn steeds in gesprek met ouders en jongeren die mee willen denken. Regelmatig doen wij onderzoek naar de tevredenheid van cliënten. Wij zijn benieuwd naar hun mening.

We spreken elkaar over onderwerpen die jongeren en jeugdbeschermers allebei van betekenis vinden. Denk aan: de manieren waarop de begeleiding verloopt, de bereikbaarheid van de jeugdbeschermer of de informatie die door ons verstrekt wordt.

Spiegelbijeenkomsten

Cliënten en oud-cliënten houden ons als het ware een spiegel voor tijdens spiegelbijeenkomsten. Een spiegelbijeenkomst is een methode waarbij JbOV feedback ophaalt bij ouders, kinderen of pleegouders. De feedback is bedoeld om te reflecteren en kritisch te kijken naar onze dienstverlening. Een onafhankelijke gespreksleider bevraagt de deelnemers naar hun ervaringen, zowel de positieve als de negatieve.
Achter de kring van de deelnemers zitten de toehoorders. Dat zijn de mensen (bijvoorbeeld leden van de cliëntenraad, professionals, leidinggevenden, bestuurders) waarvoor de informatie van belang is. 

Geen discussie, wél feedback

Het gaat alléén om feedback; er vindt geen discussie met de toehoorders plaats. De deelnemers kunnen daardoor open en mededeelzaam zijn. De toehoorders mogen niet reageren en kunnen dus rustig luisteren: zij hoeven zich alleen maar open te stellen voor de ervaringen en verhalen van de deelnemers. Een spiegelbijeenkomst kenmerkt zich door haar veilige karakter voor zowel de deelnemers als de toehoorders.
JbOV hecht veel waarde aan de feedback van cliënten. Daarom zijn we blij met deelnemers. Meedoen aan een spiegelbijeenkomst? Neem dan contact op met je jeugdbeschermer.

HELP! Heb ik een houdbaarheidsdatum?!

Jeugdbeschermer Natasja

‘Hoi Natasja, met Sonja. Kan ik even iets met je bespreken?’ Sonja is de moeder van een pupil van mij, Mariska, 14 jaar oud. ‘Tuurlijk, wat is er aan de hand?’ ‘Nou, je weet dat Mariska op seksgebied wat aan het experimenteren is en nou ben ik erachter gekomen dat zij mijn vibrator heeft gepikt.’

Lees meer