ouders-en-jongeren.jpg

De privacy van onze cliënten is bijzonder belangrijk. Daarmee gaan wij zorgvuldig om.

Privacy voorop

In het dossier van onze cliënten staan naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer. Daarnaast ook plannen, afspraken, contacten en rapporten. Wij beschermen al deze informatie zo goed mogelijk. Natuurlijk houden we ons aan de wetten en regels op het gebied van privacy. Meer daarover is te lezen in de privacyverklaring JbOV en het privacyreglement GI van de branchevereniging Jeugdzorg Nederland. Bij vragen over de privacyregels kan contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

E-mail

E-mailberichten kunnen informatie bevatten die persoonlijk is en niet openbaar gemaakt mag worden krachtens wet- of regelgeving. Maar berichten die via e-mail worden verzonden zijn niet volledig veilig af te schermen voor derden. JbOV adviseert dan ook geen gebruik te maken van e-mail voor privacy gevoelige informatie en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met het elektronisch verzenden van berichten.

Zelf gegevens inzien

Cliënten kunnen hun eigen dossier inzien. Dat geldt ook voor de gegevens van hun kinderen over wie zij het gezag hebben. Zijn die kinderen ouder dan zestien, dan moeten die daarvoor toestemming geven. Het inzien van een dossier gaat via een schriftelijke aanvraag. JbOV maakt vervolgens een afspraak voor de inzage.

Kan ik een dossier laten aanpassen?

Wie iets wil laten veranderen in het dossier, kan een brief of e-mail schrijven. Het is belangrijk zo precies mogelijk aan te geven om welk kind het gaat en wat iemand wil laten wijzigen. JbOV mag niet alles aanpassen in een dossier. Wel kan een cliënt altijd vragen zijn mening duidelijker te verwoorden.

Kwaliteit dossiers verbeteren

Kwaliteitsmedewerkers kunnen dossiers inzien voor de gebruikelijke en verplichte kwaliteitscontroles. Ook bij incidenten of calamiteiten onderzoeken zij een dossier nauwkeurig. Dit om mogelijke oorzaken te achterhalen en hiervan te kunnen leren.

Gegevens doorgeven?

Normaal gesproken vragen wij eerst toestemming aan een cliënt voordat we gegevens doorgeven aan een andere instantie. Zo hebben gemeenten persoonsgegevens nodig voor het betalen van onze facturen. Er zijn ook voorbeelden waarbij wij zonder toestemming gegevens van cliënten uitwisselen, zoals met andere betrokken hulpverleners of met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is wettelijk zo geregeld. Wel brengen wij een cliënt hiervan altijd op de hoogte.

Hoe lang wordt een dossier bewaard?

Een dossier van een oud-cliënt wordt minstens vijftien jaar bewaard. Wij mogen het pas vernietigen als de betrokkene het gezien heeft. Zolang dat niet zo is, bewaren we het dossier. Tot maximaal dertig jaar na de achttiende verjaardag van de oud-cliënt.

Meer weten?
Wie meer wil weten over privacy in de jeugdzorg kan kijken op deze app: www.jeugdconnect.nl/privacy

Met WIJZ op weg naar minder registratie-uren

Nienke Temmink, functioneel beheerder

Vijftien jaar werkte JbOV met het registratiesysteem IJ. Het werd steeds lastiger deze software goed te onderhouden, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging. Ook pasten de nieuwe methodiek en dienstverlening niet goed meer in het oude systeem.

Lees meer