Vergaderdata Cliëntenraad

Maandag 15 januari 2018 in Almelo

 

Maandag 19 februari 2018 in Zwolle

 

Maandag 19 maart 2018 in Almelo

 

Maandag 16 april 2018 in Zwolle

 

Maandag 7 mei 2018 in Almelo

 

Maandag 4 juni 2018 in  Zwolle

 

Maandag 10 september 2018 in Hengelo

 

Maandag 8 oktober 2018 in Zwolle

 

Maandag 5 november 2018 in Hengelo

 

Maandag 10 december 2018 in Zwolle